زندگی رنگی

***امیدهایی که این خبرهابرمی انگیزد......!***

کاستمان!

کاستمان


یک سلول دیپلوئید توسط تقسیم میوز به ۴ سلول هاپلوئید تقسیم شده‌است.

کاستمان*[۱] یا میوز نوعی تقسیم هسته‌ی سلول است که در آن تعداد کروموزوم‌های سلول نصف می‌شود.

تقسیم رشتمان (میتوز) باعث تولید سلول‌های می‌شود که کاملا مشابه سلول مادرند. در نتیجه این تقسیم نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی گوناگونی موجود در دنیای زنده باشد. ایجاد گوناگونی در دنیای زنده، مدیون نوع دیگری از تقسیم سلولی است که میوز نام دارد.

بسیاری از جانداران به منظور تولید مثل، گامت تولید می‌کنند و امکان ترکیب آن‌ها را با یکدیگر فراهم می‌سازند. گامت‌ها هاپلوئید هستند. اگر گامت‌ها هاپلوئید نبودند، تعداد کروموزوم‌ها در هر نسل دو برابر نسل قبل می‌شد. طی میوز از یک سلول دیپلوئید، چهار سلول هاپلوئید بوجود می‌آید.

کاستماننوعی تقسیم هستهٔ یاخته است که طی‌اش کروموزوم‌ها نصف می‌شود و سلول‌های تخصص‌یافته‌ای که مسئول تولید مثل هستند (گامت در حیوانات یا هاگ در دیگر جانداران) تولید می‌شود. تقسیم میوز برای تولید مثل جنسی ضروری است و در همهٔ یوکاریوت‌ها (همچنین تک سلولی‌های یوکاریوت) که تولید مثل جنسی انجام می‌دهند، اتفاق می‌افتد. میوز در آرکیا و باکتری‌ها اتفاق نمی‌افتد چون تولید مثل آنها از راه‌های دیگری همچون تقسیم دوتایی می‌یاشد.

سلول قبل از آغاز میوز مراحل اینترفاز را، مانند اینترفاز میتوز سپری می‌کند. در این مراحل دی‌ان‌ای همانندسازی می‌کند (در مرحلهٔ سنتز از چرخهٔ سلولی) و سلول برای تقسیم‌شدن آمده می‌شود.

محتویات

مراحل تقسیم میوز 

مراحل تقسیم میوز.

میوز از دو تقسیم متوالی هسته به نام میوزI و میوزII تشکیل شده است که هر کدام خود مراحل پروفاز، متافاز، آنافاز و تلوفاز را دارند.

باید توجه داشت که میوز یک چرخه نیست.

میوزI 


پروفازI

در پروفازI (که اولین مرحلهٔ میوزI است) کروموزوم‌های مضاعف‌شده همچون در پروفاز میتوز فشرده و قابل رؤیت می‌شوند و غشای هسته تجزیه می‌شود. آنگاه کروموزوم‌های همتا که هر کدام دو کروماتید خواهری دارند از طول در کنار یک‌دیگر قرار گرفته و یک تتراد به وجود می‌آورند. پس از پروفازI، سلول وارد مرحلهٔ متافازI می‌شود.

متافازI

در متافازI (که دومین مرحلهٔ میوزI است) تترادها به وسیلهٔ رشته‌های دوک در سطح استوایی سلول ردیف می‌شوند.

آنافازI

در آنافازI (که سومین مرحلهٔ میوزI است) کروموزوم‌های همتا از یکدیگر جدا می‌شوند، اما دو کروماتید خواهری هر کروموزوم همچنان در محل سانترومر به یکدیگر متصل‌اند. بنابراین هر کروموزوم همچنان دو کروماتیدی (مضاعف شده) است.


تلوفازI

در تلوفازI (که چهارمین مرحلهٔ میوزI است) کروموزوم‌ها در دو قطب سلول تجمع می‌یابند. در بیش‌تر جانداران در این مرحله سیتوپلاسم نیز تقسیم می‌شود (سیتوکینز) و دو سلول جدید پدید می‌آید. در هر یک از دو سلول حاصل (یا در هر یک از دو قطب سلول)، فقط یکی از دو کروموزوم همتا وجود دارد. پس از پایان تلوفازI سلول وارد میوزII می‌شود، اما باید توجه داشت که کروموزوم‌ها در فاصلهٔ بین میوزI و میوزII همانندسازی نمی‌کنند.

میوزII [ویرایش]


پروفازII

پروفازII پس از تلوفازI رخ می‌دهد و شروع میوزII محسوب می‌شود. باید توجه داشت که در این فاصله کروموزوم‌ها همانندسازی نمی‌کنند. پروفازII رشته‌های دوک در اطراف هر هستهٔ هاپلوئید تشکیل می‌گردد.

متافازII

متافازII پس از پروفازII رخ می‌دهد. در این مرحله کروموزوم‌ها که هنوز دو کروماتیدی هستند، در سطح استوایی سلول ردیف می‌شوند و از طریق سانترومرهای خود به رشته‌های دوک متصل می‌شوند.

آنافازII

آنافازII پس از متافازII رخ می‌دهد. در این مرحله دو کروماتید هر کروموزوم (کروماتیدهای خواهری) از هم جدا می‌شوند و به سوی دو قطب سلول می‌روند (مشلبه با آنافاز میتوز).

تلوفازII

تلوفازII پس از آنافازII رخ می‌دهد، در این مرحله پوشش هسته در اطراف کروماتید‌ها تشکیل می‌شود. دوک از بین می‌رود و سپس سیتوکینز رخ می‌دهد. نتیجهٔ میوز یک سلول دیپلوئید، چهار سلول هاپلوئید است.

[ جمعه هفتم بهمن 1390 ] [ 20:15 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

چند تصویر برای نشان دادن چگونگی همانند سازی DNA
ز

[ جمعه دوم دی 1390 ] [ 15:12 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

ملاتونین

ملاتونین؛ تنظیم کننده خواب و بیداری

تولید ملاتونین در بدن

ملاتونین هورمونی است که در غده صنوبری (پینه‌آل)، غده کوچکی در مغز، تولید می ‌شود و به تنظیم چرخه خواب و بیداری در بدن کمک می ‌کند.

مقادیر بسیار کمی از ملاتونین در غذاهایی مانند گوشت‌ها،‌ حبوبات، میوه‌ها و سبزی‌ها وجود دارد.

ملاتونین همچنین به صورت مکمل غذایی در بازار وجود دارد، هر چند ارزش تغذیه ‌ای شناخته ‌شده‌ای ندارد.

نقش ملاتونین طبیعی در بدن

بدن شما دارای ساعت درونی خاص خودش است که به تنظیم چرخه طبیعی ساعات خواب و بیداری (ریتم سیرکادین) کمک می‌ کند و این کنترل تا حدی به تولید ملاتونین بستگی دارد.

تولید ملاتونین به طور طبیعی در بدن تا حدی به میزان نور و روشنایی بستگی دارد. تولید ملاتونین، در حین روزهای کوتاه فصل زمستان ممکن است زودتر،‌ یا در اغلب موارد دیرتر شروع شود. این تغییر در روند ترشح ملاتونین ممکن است در ایجاد علائم "بیماری خلقی فصلی" (SAD) یا افسردگی زمستانی نقش داشته باشد.

میزان طبیعی ملاتونین با افزایش سن به تدریج کاهش پیدا می ‌کند. در برخی از سالمندان ممکن است تولید ملاتونین به حد ناچیزی برسد، یا کلا قطع شود.

ملاتونین به عنوان مکمل غذایی

مکمل‌های غذایی ملاتونین گاهی برای درمان مشکل "جت ‌زدگی" یا بی ‌خوابی به کار می‌ روند.

دانشمندان همچنین در حال تحقیق درباره ی سایر اثرات احتمالی موثر ملاتونین هستند، از جمله:

* درمان اختلال خلقی فصلی (SAD).

* کمک به تنظیم خواب افرادی که در شیفت ‌های عصر یا شب کار می‌ کنند.

* پیشگیری یا کاهش مشکلات خواب یا گیجی پس از جراحی.

* کاهش سردردهای مزمن خوشه‌ای.

* همچنین شواهدی مقدماتی وجود دارد که مصرف ملاتونین به عنوان مکمل غذایی، ممکن است گسترش سرطان را در بدن متوقف کند یا به تاخیر بیندازد، دستگاه ایمنی را تقویت کند و فرآیند پیری را کُند کند.

اثبات تاثیر ملاتونین در این موارد نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

* ملاتوین همچنین از لحاظ درمان مشکلات خواب در افراد نابینا مورد بررسی قرار گرفته است. افراد نابینا که ادراکی از نور ندارند، ممکن است دچار مشکلات خواب شوند؛ مثلا در طول روز بخوابند و شب ‌ها بیدار بمانند.

مکمل غذایی ملاتونین

ایمنی و احتیاطات

* مکمل ‌های غذایی ملاتونین در دوزهای کم، به صورت کوتاه‌ مدت و دراز مدت، بی‌ خطر هستند. اما باید در مورد مصرف آن با پزشک مشورت کنید.

* کودکان، زنان باردار و شیرده نباید بدون تجویز پزشک، از ملاتونین به عنوان مکمل غذایی استفاده کنند.

* اگر هنگام مصرف ملاتونین خواب ‌آلوده می ‌شوید، در مدت مصرف آن، از کار با ماشین ‌های دقیق پرهیز کنید.

عارضه جانبی مهمی که اغلب افراد هنگام مصرف مکمل ملاتونین دچار آن می شوند، خواب‌آلودگی است، که بعد از قطع مصرف دارو برطرف می‌ شود.

سایر عوارض جانبی برگشت ‌پذیر این دارو این ها هستند:

* تغییرات عروق خونی که ممکن است بر جریان خون تاثیر بگذارد.

* پایین ‌آوردن درجه حرارت بدن (هیپوترمی)

* سردرد

* ضعف صبحگاهی

* رویاهای واضح

در صورت مصرف ملاتونین، هنگام مراجعه به هر پزشکی، آن را با وی در میان بگذارید.

دوز مصرفی

دوز مناسب ملاتونین از فردی به فرد دیگر، تفاوت زیادی می کند. دوز توصیه‌ شده معمولا 5/0 میلی‌ گرم است.

ملاتونین در بزرگسالان با دوزهای متفاوت از 2/0 تا 20 میلی‌ گرم، بسته به نوع استفاده از آن مصرف می ‌شود.

اگر مشکل به خواب رفتن یا در خواب ماندن دارید،‌ می ‌توانید در مورد دوز مناسب با پزشک مشورت کنید.

منبع: WebMD

[ سه شنبه بیست و نهم آذر 1390 ] [ 17:18 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

غده تیروئید

غده تیروئید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تیروئید:

غده تیروئید پروانه ای شکل بوده و درقسمت عرضی حنجره در جلو گلو قراردارد.این غده جزء بزرگترین غدد اندوکرین بوده که خود از دولوب تشکیل شده است البته درقسمت مرکزی دارای بخشی به نام لوب هرمی بوده که سبب اتصال دولوب تیروئیدی به یکدیگر میگردد.

واحدهای تشکیل دهنده غده تیروئید آسینوس یا فولیکول بوده که در قسمت مرکزی آن ما پروتئین های کلوئیدی راداریم که خود به عنوان انباری به منظور ذخیره هورمون تیروئید میباشدو دارای چهارعملکرد اصلی میباشند: جذب و انتقال ید، ساخت و ترشح تیروگلوبین، اتصال ید به تیروگلوبین به منظور ساخت هورمون های تیروئیدی و ترشح هورمون تیروئید به دستگاه گردش خون این غده هم در متابولیسم بافت هانقش دارد.

هورمون های تیروئیدی شامل : تترایدوتیرونین یاT۴، تری یدوتیرونین یا T۳و RT۳تری یدوتیرونین معکوس میباشد لازم به ذکراست که هورمون کلسیتونین نیز توسط غده تیروئید سنتز میشود.

ازهورمون های تیروئیدی ذکر شده T۴به مقادیر بالاترشح میگردد اما T۳بیشترین فعالیت راداراست و RT۳ کمترین مقدار را داراست.

نحوه سنتز T۳،T۴:

در ابتدا ما اتصال ید به تیروگلوبین رابه واسطه آنزیم تیروئید پروکسیداز داریم که خود سبب تشکیل مونویدو تیروزین یا MIT میگردد سپس با اتصال یک واحد ید دیگر ما سنتز دی یدو تیروزین راداریم یاDIT و درنهایت با اتصال DIT دیگربه واسطه آنزیم تیروئید پراکسیداز ماتشکیل T۴ راخواهیم داشت. به منظور تشکیل T۳ نیز یک MIT به یک DIT متصل شده و T۳ سنتز میشود.


محتویات

تنظیم غده تیروئید 

هورمون TSH که به وسیله سلول‌های غده هیپوفیز قدامی ترشح می‌شود در کنترل عملكرد تیروئید نقش محوری داشته و مفیدترین نشانگر فیزيولوژیک فعالیت هورمون تیروئید است. عامل اصلی تعیین نقطه تنظیم در محور تیروئید هورمون TSH است. ترشح این هورمون به وسیله هورمون هیپوتالاموسی TRH تنظیم می‌شود. TRH عمده‌ترین محرک سنتز و ترشح TSH است. تقریبا ۱۵ دقیقه پس از تجویز TRH میزان ترشح TSH به حداکثر خود می‌رسد. کاهش سطح هورمون‌های تیروئید سبب افزایش تولید پایه TSH و تشدید اثر تحریکی TRH بر TSH می‌شود. افزایش سطح هورمون‌های تیروئید نیز به سرعت و به صورت مستقیم TSH را مهار کرده و همجنین اثر تحریکی TRH بر TSH را مهار می‌کنند. این نشان می‌دهد که هورمون‌های تیروئید عامل اصلی تنظیم کننده تولید TSH هستند. نظیر سایر هورمون‌های هیپوفیزی، TSH به صورت ضربانی ترشح می‌شود و میزان ترشح آن در ساعات مختلف شبانه‌روز متفاوت است. حداکثر میزان ترشح این هورمون در هنگام شب رخ می‌دهد و چون نوسان هورمون TSH خفیف است یک‌بار اندازه‌گیری آن برای ارزیابی میزان هورمون در گردش خون کافی است.

سنتز هورمون تیروئید

هورمون‌های تیروئید از تیروگلوبولین که یک گلیکوپروتئین بزرگ یددار است مشتق می‌شوند. جذب ید اولین مرحله اساسی در سنتز هورمون تیروئید است. یدی که از راه غذا وارد بدن می‌شود به پروتئین‌های سرم و به ویژه آلبومین متصل می‌گردد. یدی که به پروتئین‌ها متصل نشده باشد از طریق ادرار دفع می‌شود. تنظیم مکانیسم انتقال ید بسیار دقیق است و این امر امکان تطابق با مقادیر متفاوت ید رژیم غذایی را فراهم می‌کند. کاهش ید رژیم غذایی سبب افزایش جذب آن می‌شود. در مناطقی که کمبود نسبی ید وجو دارد، شیوع گواتر افزایش می‌یابد.

ارزیابی آزمایشگاهی

از آن‌جا که سطح TSH به صورت دینامیک در پاسخ به تغییرات تیروکسین و تری‌یدوتیرونین تغییر می‌کند، برای رویکرد منطقی به ارزیابی تیروئید، ابتدا باید مشخص کرد که آیا TSH مهار شده، طبیعی یا افزایش یافته‌است. به جز موارد نادر، طبیعی بودن سطح خونی TSH وجود اختلال اولیه عملکرد تیروئید را رد می‌کند. پس از مشاهده سطح غیر طبیعی TSH باید میزان هورمون‌های تیروئیدی در گردش خون اندازه‌گیری شود تا بتوان تشخیص پرکاری تیروئید(کاهش TSH) یا کم‌کاری تیروئید(افزایش TSH) را اثبات کرد.

کلسی تونین

برخی از سلول‌های تیرویید به نام سلولهای C، هورمون کلسی تونین را ترشح می کنند که غلظت خونی کلسیم را کاهش می دهد. البته تاثیر این هورمون بر متابولیسم کلسیم بدن خیلی زیاد نیست.

[ سه شنبه بیست و نهم آذر 1390 ] [ 17:14 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

یوهان مندل

یوهان مندل


یوهان گرگور مندل (Johann Gregor Mendel)
Gregor Mendel.png
زمینه فعالیت ژنتیک
ملیت Flag of Austria.svg اتریش
تولد هاینزندرف، ۳۱ تیر ۱۲۰۱
مرگ برنو، ۱۶ دی ۱۲۶۲
دلیل شهرت قوانین وراثت
تأثیرپذیرفته(‌ها)

یوهان گرگور مندل (به آلمانی: Johann Gregor Mendel) کشیشی اتریشی است که به عنوان پدر دانش ژنتیک نوین شناخته می‌شود. گرگور مندل در سال ۱۲۴۴ توانست قوانین حاکم بر انتقال صفات وراثتی را که حاصل آزمایش‌هایش روی گیاه نخود فرنگی بود، شناسایی کند. ولی از آنجایی که در جامعه علمی آن زمان بسیاری از افراد با نفوذ همچنان نظریات داروین و لامارک را صحیح می‌پنداشتند به دیدگاه‌ها و کشفیات او اهمیت چندانی ندادند و نتایج کارهای مندل به دست فراموشی سپرده شد. به نظر می‌رسید، پرونده این دانش رو به بسته شدن است. در سال ۱۹۰۰ میلادی کشف مجدد قوانین ارائه شده از سوی مندل، توسط درویس، شرماک و کورنز باعث شد که نظریات او مورد توجه و قبول قرار گرفته و مندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شود.

بعد از کشف مجددِ کارهای مندل در ابتدای این قرن، خیلی سریع به این موضوع پی برده شد که اصولِ اساسیِ وراثت که وی در نخود کشف کرده بود در گونه‌های گیاهی و جانوریِ دیگر نیز می‌تواند موردِ استفاده قرار گیرد.

محتویات

زندگی‌نامه

یوهان مندل، در ژوئیه سال ۱۸۲۲ در یک خانواده روستایی بدنیا آمد. زادگاه او موراویا بود که در آن موقع جزو مستعمره‌های اتریش محسوب می‌شد. در دهکده هاینزدورف وارد مدرسه ابتدایی شد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی، برای ادامه تحصیل از هاینزدورف به تروپا، که از شهرهای مجاور بود، رفت و وارد مدرسه متوسطه شد. به دلیل فقر مالی و به توصیه یکی از استادانش وارد خانقاه بزرگ آلبرون شد. وی در بیست و یک سالگی زندگی رهبانی پیشه کرد و لقب گرگور گرفت. مندل دوره مطالعات کشیشی را در سال ۱۸۴۷ به پایان رساند و به درجه افتخاری کلیسا نایل آمد. او در ۴۷ سالگی به مقام سرپرستی صومعه رسید. مندل در سال ۱۸۸۴ درگذشت.

کشف مندل

مندل مسئلهٔ وراثت را در گیاهِ نخودفرنگی بررسی کرد. او دو نوع نخودفرنگی را یکی با دانه‌های سبز و دیگری با دانه‌های زرد انتخاب کرد. همانطور که همه می‌دانیم:

  • اگر نخودفرنگی‌های دانه سبز را با هم جفت کنیم مسلم است که فرزندان نیز دانه سبز خواهند شد.
  • اگر نخودفرنگی‌های دانه زرد را با هم جفت کنیم مسلم است که فرزندان نیز دانه زرد خواهند شد.

اما مندل نخود فرنگی‌های دانه سبز و دانه زرد را با هم جفت کرد. مندل مشاهده کرد که همهٔ فرزندان دانه سبز شدند (نسلِ اول همه سبز). با این وجود وقتی این فرزندان را که همگی دانه سبز بودند با یکدیگر جفت کرد، نتیجه بسیار عجیب بود. 3/4 فرزندانِ نسلِ دوم دانه سبز و 1/4 دانه زرد شدند! او همین آزمایش را با خصوصیات و ویژگی‌های دیگرِ گیاهِ نخودفرنگی نیز تکرار کرد و به نتایجِ مشابه رسید. از آنجاییکه او چیزی از ژن‌های غالب و مغلوب نمی‌دانست این موضوع برایش بسیار عجیب می‌نمود. او استدلال کرد که در تعیینِ هر ویژگی دو عامل نقش دارد. (مثلاً برای تعیینِ رنگ دانهٔ گیاهِ نخودفرنگی دو عاملِ سبز و زرد وجود دارد.) یکی از این دو عامل بر دیگری ارجحیت داشته و آن ویژگی یا خصوصیت را تعیین می‌کند. امروزه این عوامل، ژن (آلل) نامیده می‌شوند. یافته‌های مندل این عقیده ی رایج که فرزندان به سادگی صفاتِ والدین را به ارث می‌برند به مبارزه طلبید. در واقع این یافته‌ها نشان داد که بینِ ژنوتیپ (توانایی بالقوهٔ ژنتیکی) و فنوتیپ (ویژگی‌ها و خصوصیاتِ بالفعل شده) تفاوت وجود دارد. مثلاً در موردِ گیاه نخودفرنگی، از لحاظِ فنوتیپ همهٔ این والدین دانه سبز بودند ولی از لحاظِ ژنوتیپ آنها یک ژنِ دانه سبز و یک ژنِ دانه زرد داشتند.[۲]

اشتباه مندل

مندل گمان می‌کرد که تمامیِ ژن‌ها مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. (مثلاً ژن‌های مربوط به رنگِ چشم هیچ تاثیری بر ژن‌های مربوط به قد نمی‌گذارند). امروزه می‌دانیم که این قانون تنها برای ژن‌های غیرپیوسته صحیح است. یافته‌های معاصر نشان می‌دهد که قانونِ مندل در موردِ ژن‌های پیوسته صحیح نیست. زیرا تمامیِ ژن‌های موجود بر روی یک کروموزوم با یکدیگر در ارتباط بوده و متعلق به گروهِ پیوستهٔ مشابهی می‌باشند. در نتیجه کروموزوم در نقل و انتقالاتِ خود، تمامیِ ژن‌های پیوسته را با خود حمل می‌کند. بنابراین، بر خلافِ باور مندل، ژن‌های پیوسته به طورِ مستقل از یکدیگر انتقال نمی‌یابند، بلکه تنها ژن‌های موجود بر روی کروموزوم‌های مختلف، به طورِ مستقل انتقال می‌یابند.[۳]

[ سه شنبه بیست و نهم آذر 1390 ] [ 17:11 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

وراثت

وراثت

انتقال صفات از والدین به فرزندان را وراثت می‌گویند.


لغت‌شناسی 

کلمهٔ وراثت در ابتدا در زمینهٔ وسیع‌تری مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ چرا که مرز میان صفات اکتسابی و صفات ژنتیکی به درستی مشخص نبود. این دو تعریف تنها در اواخر قرن نوزدهم از هم جدا شدند.

امروزه وراثت از مباحث علم ژنتیک است.

تاریخچه

برای نخستین بار، گرگور مندل با پایه‌گزاری قوانین وراثت در قرن نوزدهم مدلی برای نشان دادن نحوهٔ انتقال صفات از والدین به فرزندان در پیشنهاد داد. از آن‌جا که ماهیت مادهٔ ژنتیکی که عامل انتقال خصوصیات است، در آن زمان مشخص نبود، این پیشنهاد رد شد.

با این حال، هم‌زمان با کارهای مندل، آزمایش‌هایی اهمیت نقش کروموزوم‌ها را در انتقال صفات ثابت کرد.

در سال ۱۹۴۳، اسوالد ایوری مولکول دی‌ان‌ای در کروموزوم‌ها را به عنوان ماهیت مادهٔ ژنتیک شناسایی کرد. سرانجام مدل واتسون و کریک در سال ۱۹۵۳ اطلاعات کافی را برای درک و تصحیح قوانین مندل در اختیار دانشمندان قرار داد.

طرز انتقال صفات

طبق قوانین وراثت، جانداران دیپلویید (همچون انسان)، برای هر صفت خود، ۲ الل دارند که یکی از آن‌ها را از پدر و دیگری از مادرش دریافت کرده اند. در صورتی که این دو الل یکسان باشند، فرد از نظر آن ژن هموزیگوت، و اگر متفاوت باشند هتروزیگوت است. در این صورت فنوتیپ فرد می‌تواند چندین حالت داشته باشد. به طور مثال اگر یکی از الل‌ها غالب باشد (یعنی خود را به طور کامل بروز دهد) و دیگری مغلوب باشد (اثری از خود ظاهر نکند)، فنوتیپ فرد مربوط به الل غالب خواهد بود. به طور مثال، فردی که یک الل A و یک الل O برای گروه خونی خود دارد، فنوتیپ گروه خونی A را خواهد داشت؛ چرا که الل O نسبت به A مغلوب است و بروز نمی‌کند.

همچنین، دو الل ناهمسان می‌توانند هم‌زمان خود را بروز دهند. به این حالت هم‌توانی گفته می‌شود. در این صورت، در فنوتیپ فرد، دو صفت مربوط به هر کدام از دو الل ظاهر خواهند شد؛ همچون فردی که دارای گروه خونی AB است.

حالت دیگری که ممکن است رخ دهد غالب ناقص است. در این صورت، فنوتیپ فرد ترکیب و حد واسطی از دو صفت خواهد بود. همچون فردی که یک الل مربوط به موهای مجعد و یک الل مربوط به موهای صاف داشته باشد. در این صورت فنوتیپ موهای او موج‌دار خواهد بود.

به‌علاوه، برخی صفات می‌توانند تحت تأثیر چند ژن قرار داشته باشند. این ژن‌ها ممکن است همگی بر روی یک کروموزوم، یا حتی چند کروموزوم مختلف قرار داشته باشند. به این حالت صفات چندژنی می‌گویند. تعیین اثر و سهم هر کدام از این ژن‌هادر فنوتیپی که فرد نشان می‌دهد بسیار دشوار است. طول قد و رنگ مو از جمله این صفات هستند.

به جز موادی که ذکر شد (که همگی از قوانین مندل پیروی می‌کنند)، صفاتی هستند که از این قوانین مستقل می‌باشند. عامل بروز این صفات در کروموزوم‌های موجود در هسته قرار ندارد؛ بلکه به اندامک‌هایی که سلول تخم از گامت‌ها دریافت می‌کند بستگی دارد.

همچنین، برخی صفات تحت اثر محیط قرار دارند؛ همچون رنگ گل‌برگ‌های گیاه ادریسی که در خاک‌های اسیدی آبی، و در خاک‌های خنثی صورتی است.

[ سه شنبه بیست و نهم آذر 1390 ] [ 17:6 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

DNA
ساختار DNA

عبارت دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید نوعی اسید نوکلئیکمی‌باشد که دارای دستورالعمل‌های ژنتیکی است که برای کار کرد و توسعه بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش اصلی مولکول DNAذخیره سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی می‌باشد.

محتویات

  

کار DNA در سلول‌ها 

پیام های ژنتیکی موجود در مولکول دنا در نهایت برای مواردی چون ساختپروتئین و مولکول‌های RNA در یاخته، مورد استفاده قرار می‌گیرد. قطعه هایی از DNAکه پیام های ژنتیکی را باخود حمل می‌کنند ژن نامیده می‌شوند ولی DNA توالی‌های دیگری نیز دارد که برای ساخت خود DNA یا تنظیم استفاده از اطلاعات زنتیکی موجود در ژن، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از لحاظ شیمیایی، DNA از دو رشته طولانی پلیمری با واحدهای ساختاری از جنس نوکلئوتید تشکیل شده‌است که شامل ستون‌هایی از گروه‌های قند و فسفات هستند.اتصال نوکلئوتیدها به هم در زنجیره توسط گروه های هیدروکسیل کربن 3́ قند و́ 2 ریبوز است به این اتصال فسفودی استر می گویند؛ که در نهایت اسکلت DNA ساخته می شود.این دو رشته DNA با هم موازی هستند. مولکول‌های قند از طریق چهار نوع باز آلی به یکدیگر متصل می‌باشند. توالی این چهار باز آلی باعث رمزگذاری رشته زنتیکی می‌شود که این رمزها برا ی ساخت اسید آمینه که واحدهای سازنده پروتئین می‌باشند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رمز ژنتیکی توسط مولکول RNA در مرحله برگردان خوانده می‌شود و برای ساخت اسید آمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. DNA در داخل یاخته به شکل سازه‌هایی به نام فام تن می‌باشد. دو نسخه از هر فام تن در زمان تقسیم یاخته ساخته می‌شود. فرآیند تکثیر به دو نسخه را نسخه برداری دنا می‌نامند. فام تن در هوهسته ای ها (جانوران، گیاهان، قارچ‌ها، آغازیان) در بخشی به نام هسته یاخته قرار می‌گیرد در حالیکه در پیش هسته ای ها (باکتری و آرکی‌ها) در سیتوپلاسمیاخته قرار دارد و جایگاه مشخصی ندارد. در داخل فام تن پروتئین‌های کروماتینی (کروماتین واحد سازنده DNA می‌باشد) مانند هیستون وجود دارد که وظیفه فشرده سازی دنا و تنظیم بیان ژنها را برعهده دارند. هیستونها تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله استیلاسیون یا دزاستیلاسیون هیستونی بسته یا باز می‌شوند و بدین ترتیب رونویسی از ژنهای ناحیه مربوط به آنها متوقف یا آغاز می‌شود.

ویژگی‌ها

دنا پلیمری است که از رشته‌های تکرار شونده شامل واحدهای سازنده‌ای از جنس نوکلئونید می‌باشد.1 طول رشته زتجیرهای دنا ۲۲ تا ۲۶ آنگستروم (۲٫۲ تا ۲٫۶ نانومتر) وعرض آن آنگستروم یا (۰٫۳۳ نانومتر) می‌باشد2 اگرچه هر واحد تکرار شونده DNA بسیار کوچک می‌باشد ولی رشته پلیمری دنا ممکن است از میلیون‌ها نوکلئوتید تشکیل شده باشد.برای مثال بزرگترین فام تن انسان، فام تن شماره یک درای طولی به اندازه ۲۲۰ میلیون باز آلی مکمل می‌باشد.3 دو رشته سازنده DNAساختار در هم پیچیده‌ای همچون در خت انگور به شکل مارپیچ دارند. یک باز آلی پیوند داده شده به قند نوکلئوزید گفته می‌شود واگر نوکلئوزید از طریق باز خود به گروه فسفات متصل شود نوکلئوتید تشکیل می‌شود.اگر چندین نوکلئوتید با یکدیگر پیوند داده شده باشند به طورمثال در DNA به آن پلی نکلئوتید گفته می‌شود.

رشته‌های DNA از واحدهایی متشکل از قند وگروه فسفات می‌باشد که به صورت متناوب وتکراری در طول رشته قرار گرفتند.5 قند مورد استفاده در DNA دئوکسی ریبوز که نوعی پنتوز(قند پنج کربنی) است تشکیل شده‌است. قندها توسط گروه‌های فسفری به یکدیگر پیوند داده شده‌اند.

DNA مي تواند در شرايط متفاوت به يكي از حالت هاي زير ديده شود.

از راست به چپ به ترتیب ZوBوA
شکل های مارپیچ DNAحالت AحالتBحالت Z
نسبت های کلیکوتاه و پهنبزرگتر و باریکترطویل و اریک
ارتفاع به ازای هرجفت باز3/2آنگستروم23/3آنگستروم8/3آنگستروم
قطر مارپیچ5/25آنگستروم7/23آنگستروم4/18آنگستروم
جهت چرخش مارپیچراست گردراست گردچپ گرد
خمیدگی باز نسبت به محور مارپیچ19+2/1-9-
متوسط چرخش پروانه ای جفت باز18+16+حدود 0
موقعیت محور مارپیچشیار بزرگاز میان جفت باز هاشیار کوچک
اندازه ی شیار بزرگبسیار باریک با عمق زیادپهن و عمق متوسطپهن شده به روی سطح مارپیچ
اندازه ی شیار کوچکبسیار پهن ولی کم عمقباریک و عمق متوسطبسیار باریک ولی خیلی عمیق
صورت بندی پیوند گلیکوزیدیآنتیآنتیآنتی در Cو سین در G
جفت باز در هر دور مارپیچ111012


حالت Bفرم عادی داخل یاخته است.

دنا یک مارپیچ راست گردان است .اگر دست راست را بالای مولکول دنا قرار داده به طوریکه انگشت شصت به سمت بالا و در طول محور بلند مارپیچ باشند و انگشتان شیار ها را در مارپیچ دنبال کنند یکی از رشته ها را در جهتی دنبال کنید که انگشت شصت شما اشاره می کند هر جفت باز نسبت به قبلی 36 درجه دور می زند.

جا به جا شدگي بازموقعی رخ می دهد که یک باز از زنجیره خارج شود. این امر باعث متیله شدن باز یا حذف باز های آسیب دیده می شود. به نظر می رسد زی مایه دخیل در نوترکیبی هم ساخت  و هم چنین ترمیم DNA برای یافتن مکان های هم ساخت یا آسیب دیده شروع به بررسی مولکول DNA وخارج کردن تک تک باز ها می کنند . این عمل انرژی زیادی نیاز ندارد.

چرخش پروانه ايحالتی است که باز نسبت به محور بزرگ می چرخد . به طوریکه 2 عضو شرکت کننده در یک جفت باز، همیشه به طور دقیق در یک صفحه نیستند؛ آن ها می توانند یک نظم چرخش پروانه ای به خود بگیرند در این نظم 2 باز در جهت عکس هم حول محور بزرگ جفت باز چرخیده و به جفت باز ویژگی شبیه پروانه می دهد.

واسرشته شدن دنا حالتی است که وقتی دنا در دمایی بیش از دمای بدن قرار می گیرد یا در PHبالا قرار دارد حاصل می شود و نیرو های ضعیف بین 2 رشته از بین رفته و 2 رشته باز می شود. 2 رشته ی DNA از آن جایی که به وسیله ی نیروهای ضعیف به هم وصل هستند با حرارت دادن محلول تا دمایی بیش از دمای بدن یا تحت شرایط پی هاش بالا می تواند واسرشته شود.

بازسرشته شدن DNA موقعی ایجاد می شود که 2 رشته ی واسرشته شده در شرایط مناسب دوباره به یکدیگر متصل شوند. یکی از دلایل ناهمگنی ژنی در هوهسته ها این است که بعد از وا سرشته شدن با سرعت های متفاوتی به سمت باز سرشته شدن می روند بعضی بسیار سریع (این قطعه ها تعدادشان زیاد است) و بعضی بسیار کند هستند. (این قطعه ها تعدادشان کم است)

هيبريدشدگي به معنای این است که 2 رشته از 2 منبع مختلف به یکدیگر متصل شوند حتی یکی از رشته ها می تواندRNA  باشد.

افزايش جذب حالتی است که در آن میزان جذب نوری DNA افزایش می یابد. بیشترین میزان جذب در 260 nmدیده می شود که در آن باز ها مسئول هستند. با باز سرشته شدن دنا پدیده یكاهش جذبرخ خواهد داد. کاهش جذب به عّلت روی هم قرار گیری باز هاست .اگر دمای محلول DNA تا دمای آب جوش بالا رود چگالی نوری که جذب می شودبه طور قابل توجهی بالا می رود. نقطه ذوب DNA که آن را با Tmنشان می دهند دمایی است که در آن DNA مشابه یخ ذوب می شود و از ساختار نظم دار مارپیچ به ساختار تک رشته ای با نظم کمتر تبدیل می شود. نقطه ی ذوب بستگی به درصد C:Gوقدرت یونی محلول دارد؛ که هرچه بیشتر باشد دما هم افزایش می یابد ذوب شدن پدیده ای تعاونی است.

ابرمارپيچ مثبت و منفي:میزان ابرمارپیچ با اندازه گیری اختلاف بین LK°وLK محاسبه می شود که تفاوت اتصال نامیده می شود.اگر مقدار آن برای یک cccDNAبه طور معنی داری غیر از صفر باشداین دی ان ای تحت فشار پیچشی قرار دارد. و گفته می شود این مولکول دارای ابر مارپیچ منفی است و بر عکس اگر LK>LK°باشددارای ابر مارپیچ منفی است.6


باز آلی 

سیتوزین-گوانین
آدنین-تیمین

در DNAنوکلئوتید هر رشته از طریق بازهای آلی در هر دو رشته به یکدیگر متصل می‌شوند. این اتصال بین دو باز آلی نوکلئوتیدهای دو طرف رشته می‌باشد به این بازهای متصل به هم باز مکمل گفته می‌شود. بازهای آلی به چهار شکلآدنین، باز تیمین، باز سیتوزین و باز گوانین

وجود دارند که از این میان، باز آدنین مکمل تیمین، و باز گوانین مکمل سیتوزین می‌باشد. این توالی دورشته‌ای غیر قطبی و نامحلول در آب می‌باشد7 پیوند بازهای مکمل با یکدیگر از طریق پیوند بین هیدروژن یک باز با مولکول نیتروژن یا اکسیژن باز مکمل حاصل می‌شود. این پیوند از نوع قوی کووالانسی نمی‌باشد و در نتیجه به راحتی شکسته می‌شود و قابل جایگزینی می‌باشد. به همین سبب زنجیره دو رشته‌ای DNA را به زیپ لباس تشبیه کرده‌اند که به راحتی در اثر فشار یا گرمای بالا از یکدیگر جدا می‌شوند. ییوند مولکول هیدروژن بین دو باز مکمل آدنین-تیمین با گوانین-سیتوزین متفاوت می‌باشد. در گوانین_سیتوزین سه مولکول هیدروژن پیوندی وجود دارد در حالیکه در آدنین-تیمین دو مولکول هیدروژن پیوندی وجود دارد در نتیجه میزان تعداد بازهای مکمل گوانین_سیتوزین تعیین کننده استحکام DNA می‌باشد بطوریکه هرچه مقدار آن بیشتر باشد DNA مستحکمتر است

[ پنجشنبه دهم آذر 1390 ] [ 23:11 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

فیزیولوژی
فیزیولوژی: مطالعه ی چگونگی عملکرد ارگانیسم های زنده در فرایند
هایی نظیر تغذیه، حرکت و تولید مثل می باشد.واژه ی "
عملکرد" در تعریف فیزیولوژی اهمیت دارد، چون فیزیولوژی با عملکرد موجودات زنده در ارتباط است در حالیکه آناتومی با شکل و ساختار موجودات پیوند خورده است.
امروزه فیزیولوژی انسانی یک علم گسترده می باشد
بعضی از مطالعات فیزیولوژیکی با فرایندهایی که داخل سلول روی میدهد مانند فاگوسیتوز ارتباط دارند٫ فرایندی که در ان سلول ها ذرات٫ باکتری ها٫ سایر میکروارگانیسم ها و حتی سلول های مضر را در بر می گیریند و معمولا هضم می کنند.
بررسی عملکرد سلول فیزیولوژی سلولی نامیده می شود. مطالعات فیزیولوژیک دیگر با نحوه ی عمل بافت ها و اندام ها٫ چگونگی کنترل انها و اثر متقابل انها با بافت ها و اندام های دیگر و اینکه چگونه اینها در یک فرد هماهنگ می شود سرو کار دارد.
اما مطالعات فیزیولوژیک دیگر نحوه ی پاسخ مارا نسبت به محیط پیرامون بررسی می کند ٫ برای مثال دمای بیش از حد (در شرایط قطبی یا بیابان ها)٫ تغییرات در فشار(فشار در عمق اقیانوسها یا بی وزنی در فضا)   
فرایند های فیزیولوژیکی انسان عملکرد افراد زنده و اجزا انها و فرایندها و فاکتور های فیزیکی و شیمیایی را شامل می شود.
در سال ۱۹۰۱ وقتی که جایزه ی نوبل بنیان نهاده شد٫ یکی از انها ”جایزه ی نوبل در فیزیولوژی یا پزشکی بود”. ایوان پاولوف(روسیه٫ روانشناسی و فیزیولوژی ۱۹۰۴) فردریک بنتینگ و جان مکلود (کانادا٫ کشف انسولین ۱۹۲۳) هرمان مولر (آمریکا٫ جهش ها با پرتو افکنی۱۹۴۶)فرانسیس کریک  جیمز واتسون  و موریس ویلکینز(امریکا و انگلیس٫ مارپیچ دوگانه ‏دی ان ا  ۱۹۶۲) باربارا مک کلینتوک(انگلیس  ژن های جهنده  ۱۹۸۳) جوزف مورای و دونالد توماس (امریکا  پیوند کلیه و مغز استخوان ۱۹۹۰) بین تعداد زیاد افراد تحسین شده و دریافت کننده ی جایزه ی نوبل در رشته ی فیزیولوژی یا پزشکی هستند.
 

[ پنجشنبه دهم آذر 1390 ] [ 22:55 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

سلام

سلام به همه 

همونطور که گفتیم ما امسال سال سومیم گفتیم یکم تخصصی تر عمل کنیم  راجع به رشته های تخصصی تجربی پست بذاریم

اینم اولین پستمونه با زبان اصلي


Physiology: The study of how living organisms function including such processes as nutrition, movement, and reproduction.

The word "function" is important to the definition of physiology because physiology traditionally had to do with the function of living things while anatomy had to do with morphology, the shape and form, of things.

Human physiology today is a science of wide scope:

    Some physiological studies are concerned with processes that go on within cells such as phagocytosis, the process by which cells engulf and usually digest particles, bacteria and other microorganisms, and even harmful cells. The physiology of cells is called cell physiology.
    Other physiological studies deal with how tissues and organs work, how they are controlled and interact with other tissues and organs and how they are integrated within the individual.
    Yet other physiological studies deal with how we respond to our environment. For example, to extremes of temperature (in arctic conditions versus the desert), to changes in pressure (deep under the ocean versus weightless in space), etc.

Human physiological processes are the functions of living persons and their parts, and the physical and chemical factors and processes involved.

In 1901 when the Nobel Prizes were established, one was the "Nobel Prize in Physiology or Medicine". Ivan Pavlov (Russia, psychology, and physiology, 1904), Frederick Banting and John Macleod (Canada, discovery of insulin, 1923), Hermann J. Muller (U.S., mutations by radiation, 1946), Francis Crick, James Watson & Maurice Wilkins (U.K. & U.S., the DNA double helix, 1962), Barbara McClintock (U.S., jumping genes, 1983) and Joseph Murray & Donnall Thomas (U.S., kidney & bone marrow transplantation, 1990) have been among the many celebrated recipients of the Nobel Prize in Physiology or Medicine.

[ جمعه ششم آبان 1390 ] [ 23:49 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

اولین امسال
اینا هم برای شروع امسال هرچند که یکم دیره ولی بدک نیستن


ـ رشد کودک در بهار بیشتر است.

ـ ۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد.

ـ ظروف پلاستیکی تقریباً ۵۰۰۰۰سال در برابر تجزیه مقاومند.

ـ تنها قسمتی از بدن که خون ندارد قرنیه چشم است.

ـ شترمرغ در ۳ دقیقه ۹۵ لیتر آب می خورد.

ـ حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند.

ـ کرم های ابریشم در ۵۶ روز ۸۶ برابر خود غذا می خورند.

ـ زمان بارداری فیل به دو سال می رسد.

در یک سانتی متری پوست شما ۱۲ متر عصب و ۴ متر رگ و مویرگ است.

ـ شدیدترین نعره ها متعلق به وال ها است که برابر با صدای موتور جت است.

ـ وقتی یک نوزاد در حال گریه است با صدای ش….ش…. شما آرام می شود به این دلیل که صدای آبی که اطراف نوزاد در شکم مادر است را برایش تداعی می کند، در ضمن این یکی ازدلایلی است که چرا صدای ساحل دریا به انسان آرامش می دهد.

ـ دلفین ها همانند گرگ ها هنگان خواب چشم هایشان را باز می گذارند.

ـ با نگاه کردن به گوش حیوانات می توانیم به تخم گذار بودن یا بچه زا بودن آنها پی ببریم.. بدین صورت که تخم گذاران گوششان ناپیدا و بچه زایان گوششان نمایان است، تنها یک اسثتنا وجود دارد آن هم نوعی افعی است که بچه زاست اما گوشش دقیق پیدا نیست.

ـ بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است.

ـ انسان امروزی به طور متوسط ۶ سال از عمر خود را تلویزیون نگاه می کند و ۶ سال را صرف غذا خوردن می کند و یک سوم را می خوابد.

ـ موش دو پای آفریقایی از میدان دید ۳۶۰ درجه برخوردار است.

ـ مغز انسان تنها ۲ درصد از وزن انسان را تشکیل می دهد ولی ۲۵ درصد اکسیژن دریافتی بدن را به تنهایی مصرف می کند.

– سرعت عطسه یک انسان برابر است با ۱۶۰ کیلومتر در ساعت

– آب دریا بهترین ماسک صورت است !

– چشم انسان معادل یک دوربین ۱۳۵ مگا پیکسل عمل می کند !

– ۹۰% سم مار از پروتئین تشکیل شده است !

– مغز در هنگام خواب فعالتر از وقتی است که تلویزیون می بینید !

– جوانان هندی شادترین و ژاپنی ها افسرده ترین های جهان هستند !

– قوه چشایی پروانه در پاهای آن تعبیه شده است

[ سه شنبه سوم آبان 1390 ] [ 16:55 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

سلام
سلام

امسال ما سومی هستیم هه هه 

چه بزرگ شدیم یهو نه؟

میخایم امسال گل بکاریم 

کاش که رو سفید شیم پیش خدا و خودمون و شما ....

برامون دعا کنین

منتظر نظرا و انتقاد هاتون هم هستیم (با تشکر)


[ سه شنبه سوم آبان 1390 ] [ 16:45 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

سلام دوستان
سلام به همگی

من فروزانم که این متن رو براتون میزارم

الان حدود یک ماهه که مدرسه ها برای اموزش به طور رسمی تعطیل شده و هیچکی باور نمیکنه که من دلم برای مدرسه و درس خوندن تنگ شده

این رو هم بگم که این وبلاگ هم قرار نیست به زودی اپ شه چون ما درسی رو که میخونیم اینجا متنی راجع بش میزاریم

البته شما که ما رو روسفید کردید از بس که برامون کامنت گذاشتید!ما واسه هر مطلب فقط یه کامنت داشتیم که اونم تبلیغاتی بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

من دلم تنگه شما هم دلتون تنگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ دوشنبه سوم مرداد 1390 ] [ 1:34 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

مفصل
مفصل محل و همچنین وسیله اتصال استخوان با یک یا چند استخوان است. مفصل برای حرکت و حمایت استخوانها ساخته شده است. مفاصل بر اساس عملکرد و ساختار تقسیم بندی می شوند.

محتویات


ادامه مطلب

[ سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390 ] [ 0:51 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

رباط (لیگامان)

رباط یا لیگامان گروهی از بافت‌های فیبر مانند هستند که در اطراف مفاصل قرار دارند و معمولاً استخوانی را به استخوان دیگر متصل می‌کنند و توانایی مقاومت دربرابر کشش را دارا می‌باشند. رباطها مانند تاندون‌ها از کلاژن ساخته شده‌اند و تفاوت آنها در این است که تاندون عضلات را به استخوانها متصل می‌کند.

البته واژه لیگامان در کالبدشناسی کاربردهای دیگری نیز دارد، مثلا چینهایی از صفاق مانند لیگامان هپاتودئودنال و بخشهای بجا مانده از دوران جنینی مانند لیگامان ترس هپاتیس.

[ سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390 ] [ 0:40 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

ماهیچه

دستگاه ماهیچه‌ای از ماهیچه‌ها تشکیل می‌شود. ماهیچه‌ها برای حرکت بدن استفاده می‌شوند. ماهیچه‌ها انرژی شیمیاییمواد غذایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند، حرکت بدن از انقباض ماهیچه‌ها حاصل می‌شود. ماهیچه‌ها به نسبت شکل و اندازه‌ای که دارند تقسیم بندی می‌شوند، در بدن سه نوع ماهیچه وجود دارد:


ادامه مطلب

[ سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390 ] [ 0:22 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

کلیه
کُلیه (یا به فارسی کهن: گُرده)، یکی از اندامهای درونی بدن انسان و برخی دیگر از جانداران است.

بطور معمول در هر فرد سالم دو کلیه وجود دارد که هر یک در یکطرف ستون مهره‌ها و زیر دنده‌های تحتانی واقع شده اند. کلیه‌ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه‌ای بوده و از نظر شکل شبیه لوبیا می‌باشند. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضاء بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه‌ها هستند. در نتیجه کلیه‌ها یکی از مهم‌ترین اعضای بدن انسان هستند.

محتویات


ادامه مطلب

[ پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 ] [ 11:33 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

فشار اسمزی
برخی از محلولها که دارای مواد حل شده غیرفرار هستند، می‌توانند در عبور از غشایی که نسبت به یکی از مواد تشکیل دهنده محلول تراوا است، تغییر غلظت دهند. این پدیده که تحت خاصیتی به نام فشار اسمزی ایجاد می‌شود، به پدیده اسمز معروف است.


تصویر
 

دید کلی

بعضی از خواص محلولها اساسا به غلظت ذرات حل شده ، نه به ماهیت این ذرات ، بستگی دارد. این خواص را خواص غلظتی (Colligative) می‌نامند. یکی از این خواص ، برای محلولهای دارای مواد حل شده غیر فرار ، عبارت از «فشار اسمزی» است. عامل ایجاد فشار اسمزی ، ذرات و حرکات جسم حل شونده است.

ماهیت فشار اسمزی

غشایی مانند سلوفان که برخی از مولکولها ، نه همه آنها ، را از خود عبور می‌دهد، غشای نیمه تراوا نامیده می‌شود. غشایی را در نظر می‌گیریم که بین آب خالص و محلول قند قرار گرفته است. این غشا نسبت به آب ، تراوا است، ولی «ساکارز» (قند نیشکر) را از خود عبور نمی‌دهد. در شروع آزمایش ارتفاع آب در بازوی چپ لوله U شکل برابر با ارتفاع محلول قند در بازوی راست این لوله است. از این غشا ، محلولهای قند نمی‌توانند عبور کنند، ولی مولکولهای آب در هر دو جهت می‌توانند عبور کنند.

در بازوی چپ لوله فوق (بازویی که محتوی آب خالص است)، تعداد مولکولهای آب در واحد حجم بیش از تعداد آنها در بازوی راست است. از اینرو ، سرعت عبور مولکولهای آب از سمت چپ غشا به سمت راست آن بیشتر از سرعت عبور آنها در جهت مخالف است. در نتیجه ، تعداد مولکولهای آب در سمت راست غشا بتدریج زیاد می‌شود و محلول قند رقیق‌تر می‌گردد و ارتفاع محلول در بازوی راست لوله U زیاد می‌شود. این فرایند را اسمز می‌نامند.

اختلاف ارتفاع در سطح مایع در دو بازوی لوله U ، اندازه فشار اسمزی را نشان می‌دهد. بر اثر افزایش فشار هیدروستاتیکی در بازوی راست که از افزایش مقدار محلول در این بازو ناشی می‌شود، مولکولهای آب از سمت راست غشا به سمت جپ آن رانده می‌شوند تا اینکه سرانجام سرعت عبور از سمت راست با سرعت عبور از سمت چپ برابر گردد. بنابراین حالت نهایی یک حالت تعادلی است که در آن ، سرعت عبور مولکولهای آب از غشا در دو جهت برابر است.

اسمز معکوس

اگر بر محلول بازوی سمت راست ، فشاری بیش از فشار تعادلی وارد شود، آب در جهت مخالف معمول رانده می‌شود. این فرایند که «اسمز معکوس» نامیده می‌شود، برای تهیه آب خالص از آب نمک‌دار بکار می‌رود.

تشابه اسمز و نفوذ

بین رفتار مولکولهای آب در فرایند اسمز و رفتار مولکولهای گاز در فرایند نفوذ ، تشابهی وجود دارد. در هر دو فرایند ، مولکولها از ناحیه غلیظ‌تر به ناحیه رقیق‌تر نفوذ می‌کنند.

معادله وانت هوف

یاکوب وانت هوف در سال 1887 رابطه زیر را کشف کرد:

Πv=nRT


که این رابطه برای محلولهای ایده‌آل می‌باشد. در این رابطه ،
π فشار اسمزی (برحسب اتمسفر) ، n تعداد مولکولهای ماده حل شده در حجم V (برحسب لیتر) ،T دمای مطلق و R ثابت گازها (0،08206L.atm/K.mol) است. تشابه بین این معادله و معادله حالت یک گاز ایده‌آل ، کاملا مشخص است. این رابطه را می‌توان به صورت زیر نوشت:

Π= MBRT


که در آن
M__ مولاریته محلول است. وانت هوف به خاطر این کشف ، جایزه نوبل شیمی سال 1901 را از آن خود کرد.

تصویر

نقش فرایند اسمز در پدیده‌های طبیعی

اسمز در فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهی و حیوانی نقش مهمی دارد. عبور مواد از غشای نیمه تراوای سلول زنده ، کار کلیه‌ها و بالا رفتن شیره گیاهی در درختان ، مهمترین نمونه‌های اسمز است. غشای گلبولهای قرمز از نوع نیمه تراوا است. اگر گلبولهای قرمز در آب خالص قرار گیرند، آب به درون آن نفوذ کرده و مایعات آن را رقیق می‌کند.

در نتیجه گلبول متراکم شده و جدار آن پاره می‌شود و اگر گلبول قرمز در محلول غلیظ قند قرار گیرند، آب درون گلبولها از غشای آنها عبور کرده و محلول اطراف آن را رقیق می‌کند. در نتیجه ، گلبولها چروکیده می‌شوند. بمنظور ممانعت از وقوع هر یک از این حوادث در تزریقات وریدی ، محلولهای مورد استفاده باید ایزوتونیک با خون باشد، یعنی فشار اسمزی این محلولها باید برابر با فشار اسمزی خون باشد.

مباحث مرتبط با عنوان

[ سه شنبه هفدهم اسفند 1389 ] [ 8:56 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

سرخرگ های کرونری

ادامه مطلب از پست قبل

سرخرگ‌های کرونری


سرخ‌رگ‌های کرونری از آئورت بیرون می‌آیند. آئورت، شریان یا سرخرگ اصلی بدن می‌باشد که از بطن چپ، خون را خارج می‌سازند. شریانهای کرونری از ابتدای آئورت منشا گرفته و بنابراین اولین شریانهایی هستند که خون حاوی اکسیژن زیاد را دریافت می‌دارند. دو شریان کرونری (چپ وراست) نسبتاً کوچک بوده و هر کدام فقط ۳ یا ۴ میلیمتر قطر دارند.

این شریانهای کرونری از روی سطح قلب عبور کرده و در پشت قلب به یکدیگر متصل می‌شوند و تقریباً یک مسیر دایره‌ای را ایجاد می‌کنند. وقتی چنین الگویی از رگهای خونی قلب توسط پزشکان قدیم دیده شد، آنها فکر کردند که این شبیه تاج می‌باشد به همین دلیل کلمه لاتین شریانهای کرونری (Coronary یعنی تاج) را به آنها دادند که امروزه نیز از این کلمه استفاده می‌شود. از آنجایی که شریانهای کرونری قلب از اهمیت زیادی برخوردار هستند، پزشکان تمام شاخه‌ها و تغییراتی که می‌تواند در افراد مختلف داشته باشد را شناسایی کرده‌اند. شریانهای کرونری چپ دارای دو شاخه اصلی می‌باشد که به آنها اصطلاحا نزولی قدامی و شریان سیرکومفلکس یا چرخشی می‌گویند و این شریانها نیز به نوبه خود به شاخه‌های دیگری تقسیم می‌شوند.

این شریانها، باعث خونرسانی به قسمت بیشتر عضله بطن چپ می‌شوند. بطن چپ دارای عضلات بیشتری نسبت به بطن راست می‌باشد زیرا وظیفه آن، تلمبه کردن خون به تمام قسمت‌های بدن است. شریانهای کرونری راست، معمولاً کوچک‌تر بوده و قسمت زیرین قلب و بطن راست را خونرسانی می‌کند. وظیفه بطن راست تلمبه کردن خون به ریه‌ها می‌باشد. شریانهای کرونری دارای ساختمانی مشابه تمام شریانهای بدن هستند اما فقط در یک چیز با آنها تفاوت دارند که فقط در زمان بین ضربانهای قلب که قلب در حالت استراحت (ریلکس) قرار دارد، خون دراین شریانها جریان می‌یابد.

وقتی عضله قلب منقبض می‌شود، فشار آن به قدری زیاد می‌شود که اجازه عبور خون به عضله قلب را نمی‌دهد، به همین دلیل قلب دارای شبکه موثری از رگهای باریک خونی است که تمام نیازهای غذایی و اکسیژن رسانی آن را به خوبی برآورده می‌کند. در بیماران سرخرگهای کرونری ، سرخرگهای کرونری (سرخرگ‌های تاجی) تنگ و باریک می‌شوند و عضلات قلب از رسیدن خون و اکسیژن به اندازه کافی محروم می‌گردند . در حالت استراحت، ممکن است مشکلی برای فرد ایجاد نشود، ولی هنگامی‌که قلب ناچار باشد کار بیشتری انجام دهد و برای نمونه شخص بخواهد چند پله را بالا برود، سرخرگ‌های تاجی نمی‌توانند بر پایه نیاز اکسیژن این عضلات، به آنها خون واکسیژن برسانند و لذا شخص در هنگام بالا رفتن از پله‌ها دچار درد سینه (آنژین) می‌گردد. در چنین مواقعی اگر فرد کمی استراحت کند، درد از بین می‌رود. اگر یک سرخرگ تاجی به دلیل مسدود شدن آن با یک لخته خون، بطور کامل مسدود شود، قسمتی از عضله قلب که دیگر خون به آن نمی‌رسد، خواهد مرد (سکته قلبی).


بیماری‌های قلبی

[ سه شنبه نوزدهم بهمن 1389 ] [ 19:30 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

قلب

Heart frontally PDA.jpg
تصویر سه بعدی ضربان قلب تهیه شده توسط روش اکوکاردیوگرافی

قلب یا دل یک اندام ماهیچه‌ای است که مسئول تلمبه زدن خون به شریان‌ها بوسیلهٔ حرکات ضرباندار است .

قلب انسان به طور میانگین نزدیک به صدهزار بار در روز می‌تپد. قلب انسان در قفسه سینه قرار دارد و همیشه در حال کار کردن است. برای اینکه قلب بتواند این کار سنگین را انجام دهد, نیاز است که توسط سرخرگ‌های تاجی (کرونری)، به ماهیچه خودش نیز خونرسانی مناسبی صورت پذیرد.

فهرست مندرجات

 [نهفتن]

کالبدشناسی قلب

این عضو مخروطی‌شکل بصورت کیسه‌ای عضلانی تقریباً در وسط فضای قفسه سینه (کمی متمایل به جلو و طرف چپ) ابتدا در دل اسفنج متراکم و وسیعی مملو از هوا یعنی ریه‌ها پنهان شده و سپس توسط یک قفس استخوانی بسیار سخت اما قابل انعطاف مورد محافظت قرار گرفته‌است. ابعاد قلب در یک فرد بزرگسال حدود ۶x9x۱۲ سانتیمتر و وزن آن در آقایان حدود ۳۰۰ و در خانمها حدود ۲۵۰ گرم (یعنی حدود ۰٫۴ درصد وزن کل بدن) می‌باشد.[نیازمند منبع]

قلب توسط یک دیواره عضلانی عمودی به دو نیمه راست و چپ تقسیم می‌شود. نیمه راست مربوط به خون سیاهرگی و نیمه چپ مربوط به خون سرخرگی است. هر یک از دو نیمه راست و چپ نیز مجدداً به‌وسیله یک تیغه عضلانی افقی نازکتر به دو حفره فرعی تقسیم می‌شوند. حفره‌های بالایی که کوچک‌تر و نازکتر هستند بنام دهلیز موسوم بوده و دریافت کننده خون می‌باشند. حفره‌های پایینی که بزرگ‌تر و ضخیم‌ترند بطن‌های قلبی هستند و خون دریافتی را به سایر اعضاء بدن پمپ می‌کنند. پس قلب متشکل از چهار حفره‌است: دو حفره کوچک در بالا (دهلیزهای راست و چپ) و دو حفره بزرگ در پایین (بطنهای راست و چپ). رگ‌های تاجی یا همان رگ‌های کرونری رگ‌های تغذیه کنندهٔ ماهیچهٔ قلب هستند که سراسر و دور تا دور ماهیچه را در بر می‌گیرند و از جملهٔ رگ‌های بسیار مهم و حیاتی بدن انسان هستند زیرا در صورت گرفتگی این رگ‌ها بلافاصله سکتهٔ قلبی رخ داده که می‌تواند باعث مرگ یا عوارض زیادی بشود. عوامل گرفتگی رگ‌های کرونری: ۱)چاقی ۲)مصرف دخانیات ۳)کم تحرکی ۴) کلسترول خون بالا

۱. دهلیز راست ۲. دهلیز چپ ۳. بزرگ‌سیاهرگ زبَرین ۴. آئورت ۵. سرخرگ ششی ۶. سیاهرگ ششی ۷. دریچه میترال (دولختی) ۸. دریچه آئورتی ۹. بطن چپ ۱۰. بطن راست ۱۱. بزرگ‌سیاهرگ زیرین ۱۲. دریچه سه‌لتی ۱۳. دریچه ششی


ادامه مطلب

[ سه شنبه نوزدهم بهمن 1389 ] [ 19:13 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

...ادا مه مطلب از پست قبل

حوادث قلب در انتهای دیاستول

۱) انقباض دهلیزها ---- وقوع از P تا پایان R (انقباض تغییری در الکتروکاردیوگرام ایجاد نمی‌کند چون پیام الکتریکی منتقل نمی‌شود!)

۲) انتشار پیام انقباض بطون ---- ایجاد موج QRSدر الکتروکاردیوگرام

۳) انتشار پیام استراحت دهلیزها ---- زیر موج پیام قوی انتشار انقباض بطون گم می‌شود!

۴)‌شنیدن صدای اول قلب

وضعیت دریچه ها:

سینی‌ها ---- بسته؛ تا خون وارد شده به بطون از طریق این دریچه‌ها وارد سرخرگها نشود. لختی‌ها ---- باز؛ تا خون دهلیزها وارد بطون شوند.
ادامه مطلب

[ سه شنبه نوزدهم بهمن 1389 ] [ 18:59 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

نوار قلب

فهرست مندرجات

 

الکتروکاردیوگرام (به انگلیسیElectrocardiogram) یا نوار قلب به نمودار ثبت‌شده تغییرات پتانسیل الکتریکی ناشی از تحریک عضله قلب گفته می‌شود. معمولاً با مخفف ECG یا EKG (مورد دوم مخفف کلمهٔ آلمانی Elektrokardiogramm) مشخص می‌شود.

الکتروکاردیوم ثبت شده با 12 لید
قسمت های مختلف یک الکتروکاردیوگرام

دستگاه الکتروکاردیوگراف، این نمودار را بر روی نوار کاغذی خط کشی شده‌ای به طور پیوسته ضبط می‌کند. اطلاعاتی که روی الکتروکاردیوگرام ضبط می‌شود نشان دهنده امواج الکتریکی محرک قلب می‌باشد. این امواج نمایشگر مراحل مختلف تحریکات قلبی هستند.

الکتروکاردیو گرام ثبت شده با 12 لید

قسمت های مختلف یک الکترو کاردیوگرامادامه مطلب

[ سه شنبه نوزدهم بهمن 1389 ] [ 18:55 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

تنفس
به مجموع دو عمل فروبردن هوا به داخل دستگاه تنفسی (دم) و سپس خارج کردن هوا (بازدم) که هدف آن رساندن (اکسیژن) به خون و خارج کردن دی اکسید کربناز خون است عمل تنفس می‌گویند.

فهرست مندرجات

 

تنفس

تنفس را می‌توان این گونه تعریف کرد: تبادل گازها بین موجود و محیطی که در آن زندگی می‌کند. با این تعریف دو نوع تنفس در موجود زنده خواهیم داشت:

  • تنفس داخلی (سلولی)
  • تنفس خارجی (ریوی)

تنفس داخلی

تنفس داخلی، تبادل گازها بین جریان خون و سلول‌های مجاور صورت می‌گیرد. خون در طی عبور از میان بافتهای بدن، تقریبا به اندازه ۵ تا ۷% از حجم خود، اکسیژن از دست می‌دهد و ۴ تا ۶% دی‌اکسید کربن دریافت می‌کند. هنگامی که دما یا اسیدیته، افزایش پیدا می‌کند، اکسیژن بیشتری به بافت‌ها می‌رسد. قسمت اعظماکسیژن خون به هموگلوبین گویچه‌های سرخ خون (Red Blood Cell) پیوند می‌شود. اما تنها ۳۰% دی‌اکسید کربن توسط این سلول‌ها حمل شده، بقیه آن در پلاسماحل می‌شود


تنفس خارجی

تنفس خارجی، تبادل گازها بین ریه و جریان خون است. بسیاری از تجهیزات تنفسی، با اندازه گیری یا درمان وضعیت‌های ناهنجار تنفس خارجی سروکار دارند. تنفس خارجی دو مرحله دارد : دم و بازدم


اعضای تنفس

اعضای تنفسی به دو بخش تقسیم بندی می‌شود: ۱. بخش هدایتی: شامل سوراخ‌های بینی، حلق، حنجره، نای، برونش و برونشیول هاست. این اعضا دارای دیواره‌های ضخیم است و هیچ تبادل گازی با مویرگها ندارد.

۲. بخش تنفسی: شامل برونشیول‌های تنفسی، مجراهای آلوئولی، دهلیزها و کیسه‌های هوایی می‌شود. دیواره‌های این بخش نازک است و با مویرگهای خونی، تبادل گازی دارد. عضلات تنفسی شامل دیافراگم و عضلات بین دنده‌ای یا سینه ای. عملکرد هماهنگ دنده‌ها و جناغ با عضلات تنفسی عمل تنفس را سبب می‌شود.


پارامترهای تنفسی

نمودار حجمها و ظرفیت های ریوی

پارامترهای تنفسی، اندازه گیری‌هایی هستند که از بررسی آنها می‌توان، وضعیت عملکرد تنفس را نشان داد. این پارامترها شامل حجم‌های ریوی، ظرفیت‌های ریوی، مقاومت راه‌های هوایی. پذیرش و الاستیسیته ریوی و فشار داخل سینه‌ای است. تنها قسمتی از هوایی که به داخل دستگاه تنفس وارد می‌شود، به آلوئل‌ها می‌رسد و قسمتی از آن در فضای هدایتی باقی می ماند که در نتیجه برای تبادل گازی، با خون در دسترس نیست. به این هوا، هوای مرده گفته می‌شود. دلیل وجود چنین حجمی این است که همواره مقداری هوا در سیستم تنفسی وجود دارد که سیستم را باز نگه می‌دارد در نتیجه هربار نیروی زیادی برای باز کردن راه‌های هوایی و بخش تنفسی لازم نیست.


جستارهای وابسته

[ یکشنبه سوم بهمن 1389 ] [ 17:25 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

ژن‌شناسی

ژن‌شناسی[۱] یا ژنتیک بخشی از دانش زیست‌شناسی است که به وراثت و تفاوتهای جانداران می‌پردازد. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به تشابه یا عدم تشابه دو موجود نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چطور و چرا چنین تشابه و یا عدم تشابه در داخل یک جامعه گیاهی و یا جامعه جانوری ، بوجود آمده‌است. علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات زیست‌شناسی از یک سلول به سلول دیگر ، از والد به نوزاد و بنابراین از یک نسل به نسل بعد است. ژنتیک با چگونگی این انتقالات که مبنای اختلالات و تشابهات موجود در ارگانیسم‌هاست، سروکار دارد. علم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و شیمیایی این اطلاعات نیز صحبت می‌کند.

فهرست مندرجات

[نهفتن]

 

 

جستارهای وابسته(کلیک کنید)

 

 

به ادامه مطلب مراجعه شود 


ادامه مطلب

[ پنجشنبه سی ام دی 1389 ] [ 11:16 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

عضلات (ماهیچه ها)، نحوه نامگذاری، عضلات اندام فوقانی

ماهیچه شناسی (عضله شناسی) myology

انواع عضله:

1- اسکلتی (مخطط، ارادی)skeletal (striated, voluntary):

انقباض سریع، پر قدرت و معمولا ارادی، هسته کناری

2- صاف (غیر مخطط، غیر ارادی، احشایی) smooth (non striated, involuntary, visceral):

انقباض کند، بدون کنترل ارادی، پریستالتیسم peristaltism

3- قلبی heart (cardiac):

انقباض پر قدرت، غیر ارادی، دارای ریتم، هسته مرکزی


ادامه مطلب

[ پنجشنبه سی ام دی 1389 ] [ 11:5 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

اتفاقات عجیب و غریب بدن
۱٫ چرا موقع خندیدن گریه می کنیم؟
۲- چرا پیاز اشک چشم ها را در می آورد؟
۳٫ چرا مفصلهایتان صدا می دهد؟
۴٫ چرا موهایتان سیخ می شود؟
۵٫ چرا پلک چشمتان می زند؟
۶٫ چرا همیشه دمای بدنتان سرد است؟
۷٫ آیا گوشهایتان هنوز رشد می کند؟
۸٫ آیا همه بچه ها بدون خال یا لک به دنیا می آیند؟
۹٫ چه چیزی باعث خواب رفتگی و مورمور شدن می شود؟
۱۰٫ چرا اطراف لامپ ها هاله نور می بینیم؟
۱۱٫ آیا مچ پای چاق برای شما خوب است؟
۱۲٫ ایا آدامس و پنیر برای دندان های شما خوب است؟
۱۳٫ چرا در ناحیه پهلو احساس گرفتگی می کنید؟

 

 

به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

[ چهارشنبه بیست و نهم دی 1389 ] [ 19:5 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

دستگاه تنفس انسان

دستگاه تنفسی انسان


مقدمه 
بدن موجودات زنده جهت تهیه اکسیژن برای متابولیسم سلولی و دفع دی‌اکسید کربن به دستگاه تنفس وابسته است. دستگاه گردش خون ابزار انتقال گاز بین بافتهای بدن و ششها است. به این ترتیب گردش خون و دستگاه تنفس به یکدیگر وابسته است.دستگاه تنفس با داشتن مجاری تنفسی و هوایی وظایف خود را با پالایش هوا انجام می‌دهد. دستگاه تنفس به دو ناحیه هوایی و تنفسی تقسیم شده است. ناحیه هوایی شامل حفره بینی ، حلق ، حنجره ، نای و سیستم نایژه‌هاست که هوا را از محیط پیرامون به قسمت تنفسی ششها می‌رساند. 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه بیست و نهم دی 1389 ] [ 17:9 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

تغذیه ی سالم

مقدمه

بدون شک چگونگی تغذیه در سلامت و تندرستی انسان به گونه‌ای موثر است که هیچکس نمی‌تواند آن را حتی به اندازه ذره‌ای انکار کند. تغذیه‌ای که بر اساس اصول علمی و با در نظر گرفتن تمامی احتیاجات بدن ما تنظیم شده باشد، سلامت انسان را تامین می‌کند و قوای دفاعی بدن را به صورتی بسیار اساسی و قابل ملاحظه افزایش می‌دهد. و اگر خلاف این امر واقع شود اثرات بد این عمل در تمامی اعضاء و دستگاههای بدن منعکس می‌شود و باعث از دست رفتن قوای فعال جسمی و حتی روحی در هر انسانی و تحت هر شرایطی می‌شود.

در حقیقت به عقیده بسیاری از دانشمندان یک برنامه غذایی خوب و متعادل می‌تواند علاوه بر افزودن نشاط و نیروی حیاتی ، عمر انسان را به میزان بسیار قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. در حالی که محروم ماندن از مواد غذایی اساس تندرستی را سست می‌کند و حتی روی نسلهای آینده انسان نیز تاثیر گذار است.

علل سوء تغذیه

  • محرومیت از مواد غذایی همیشه و یا لااقل در اکثر زمانها و مکانها وجود داشته و دارد. محرومیت از مواد غذایی همیشه به معنای نخوردن و یا کم خوردن نیست. ممکن است غذا از لحاظ حجم کافی باشد و حتی معده انسان را پر کند، اما کارآیی لازم را برای بدن در پی نداشته باشد یا اینکه رژیم غذایی نامتعادل باشد، یعنی دسته‌ای از مواد غذایی به اندازه کافی به بدن برسد و از دسته دیگر مواد مورد نیاز به میزان ناچیزی به بدن برسد.
  • گاهی آداب و رسومی که در اجتماعات گوناگون وجود دارند موجب کاهش چشمگیر مواد غذایی در بدن انسان می‌شود.
  • علل فردی هم به میزان بسیار زیادی در سوء تغذیه موثر هستند. همچنین ناراحتی های آشکار و پنهان ساختار بدن ما و مشکلات درونی هم ممکن است ما را دچار نوع سوء تغذیه کنند.

اینها همه نمونه‌هایی از علتهای سوء تغذیه در مورد انسان هستند، در حقیقت دسته‌های گوناگون مواد غذایی لازم برای بدن ما اگر دچار فقدان یا کمبود شوند تاثیرات متفاوتی را نیز در برخواهند داشت، برای نمونه ویتامینها که از جمله نیازهای اساسی بدن ما هستند و در طبیعت بوسیله موجودات زنده ساخته می‌شوند، از لحاظ شیمیایی هیچگونه نزدیکی و شباهتی به هم ندارند و به همین دلیل است که باید از هر یک از آنها به مقدار لازم و کافی مصرف کرد.

مباحث مرتبط با عنوان

برای مشاهده باقی مطالب اینجاکلیک کنید


ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و هشتم دی 1389 ] [ 20:8 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

ساختمان سلول پروکاریوت

ساختمان سلول پروکاریوت

نگاه اجمالی

واحد بنیادی حیات ، سلول نام دارد. بطور کلی سلولها به دو گروه عمده پروکاریوت و یوکاریوت تقسیم می‌شوند. اصطلاح پروکاریوت مرکب از دو واژه پرو (Pro) به معنی پیش و کاریوت به معنی هسته است و این اصطلاح در مورد سلولی بکار می‌رود که فاقد هسته و اندامک‌های محدود به غشا است. اندازه یک سلول پروکاریوت 1 تا 10 میکرومتر است. باکتریها شاخص‌ترین نوع پروکاریوتها هستند.
 

مقایسه ساختمان سلول پروکاریوت و یوکاریوت

حجم یک سلول یوکاریوتی (سلولهای جانداران و گیاهان عالی و سلولهای انسانی) هزاران بار بزرگتر از نوع پروکاریوتی است. ماده ژنتیکی یک سلول یوکاریوتی عمدتا در هسته (Nucleus) متمرکز است. بخش اندکی نیز درون اندامک‌های درون سلولی نظیر میتوکندری ، کلروپلاست و گلی‌اکسی‌زوم دیده می‌شود. در حالیکه ماده ژنتیکی سلول پروکاریوتی که از لحاظ کمیت 700 مرتبه کمتر از ماده ژنتیکی نوع یوکاریوتی است، در ناحیه شبه هسته‌ای موسوم به نوکلوئید (Nucleoid) متمرکز شده ‌است.

دو نوع سلولی پروکاریوتی و یوکاریوتی از لحاظ جنس وسیله حرکتی‌شان یعنی تاژک نیز متفاوت می‌باشند. بطوریکه تاژک سلول یوکاریوتی عمدتا از جنس پروتئین استوانه‌ای شکل میکروتوبول است. در حالیکه تاژک سلول پروکاریوتی از جنس پروتئین فلاژلین می‌باشد. فرایندهای آندوسیتوز و اگزوسیتوز را فقط در انواع یوکاریوتی می‌توان یافت و پروکاریوتها فاقد آن هستند.
 
برای مشاهده باقی مطالب اینجاکلیک کنید

ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و هشتم دی 1389 ] [ 19:33 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]

سلول یوکاریوتی

تکامل و ساختمان سلولهای یوکاریوتی

حدود 1.5 بیلیون سال قبل ، سلولهای یوکاریوتی ظاهر شدند. این سلولها از پروکاریوتها بزرگتر بودند و ماده ژنتیکی آنها پیچیده‌تر بود. این سلولهای اولیه ارتباطات همزیستی با پروکاریوتها پیدا نمودند که در داخل سیتوپلاسم آنها زندگی می‌کردند. میتوکندریها و کلروپلاستهای امروزی از درون این همزیستهای اولیه مشتق شده‌اند. میتوکندریها و کلروپلاستها ، اندامکهای داخل سلولی هستند که توسط یک غشا دو لایه احاطه شده‌اند. این اندامکها محلهای ‌اصلی سنتز ATP در سلولهای یوکاریوتی هوازی هستند. کلروپلاستها تنها در موجودات فتوسنتتیک وجود دارند.

سلولهای یوکاریوتی امروزی دارای یک سیستم پیچیده غشاهای داخل سلولی هستند. این سیستم غشایی داخلی شامل پوشش هسته ، شبکه آندوپلاسمی صاف و خشن ، کمپلکس گلژی ، وزیکولهای ترشحی ، لیزوزومها و آندوزومها می‌باشند. ماده ژنتیکی موجود در سلولهای یوکاریوتی در داخل کروموزومها ، کمپلکسهای شدیدا منظم DNA و پروتئینهای هیستونی ، سازماندهی شده است. ویروسها انگل سلولهای زنده هستند و مسئول بسیاری از بیماریهای جدی انسانی می‌باشند

[ سه شنبه بیست و هشتم دی 1389 ] [ 19:14 ] [ فاطمه نادی _فروزان زیبایی ]

[ ]